UAB "Dori Darbai"

Saugo mūsų motulę Žemę ir kovoja su gamtos teršėjais

Nuotekų išsiurbimas ir išvežimas

Nuotekos siurbiamos iš:

 • Kanalizacinių šulinių.
 • Paplavų duobių.
 • Lauko ir kilnojamųjų tualetų.
 • Naftos produktais ir riebalais užterštų gaudyklių.

 • Išsiurbtos nuotekos išvežamos.

  Kanalizacijos valymas

  Kanalizacinių šulinių, paplavų duobių, lauko ir kilnojamųjų tualetų išplovimas:

 • Išsiurbiamos nuotekos.
 • Išplaunama aukštų slėgiu su mūsų atsivežtu švariu vandeniu.
 • Praplovimo metu naudotas vanduo išsiurbiamas ir išvežamas.


 • Kanalizacinių sistemų valymas

  Atliekamas valymo procesas:

 • Užsikimšusios kanalizacijos sistemos valomos hidronaminiu būdu (nešvarumai šalinami aušto slėgio vandens srovėmis).
 • Hidrodinaminė mašina išplauna nešvarumus į šulinį.
 • Hidrodinamine – vakuumine mašina išplauna nešvarumus į šulinį, surenka juos ir transportuoja į utilizavimą.

 • Valymo įrenginių aptarnavimas ir priežiūra


  Teikiamos šios valymo įrenginių paslaugos:

 • Septiko išsiurbimas, išplovimas ir išvežimas į utilizaciją.
 • Perteklinio dumblo išsiurbimas ir išvežimas į utilizaciją.
 • Aktyviojo dumblo pristatymas.
 • Infiltracinių (drenažinių) šulinių ir vamzdžių valymas.


 • Naftos, smėlio bei riebalų gaudyklių aptarnavimas


  Teikiame šias smėlio ir naftos gaudyklių priežiūros paslaugas:

 • Dumblo sėsdintuvų ir separatorių ištuštinimas.
 • Surinkto dumblo išvežimas į utilizaciją.
 • Koalescencinių filtrų išvalymas.
 • Sorbuojančių filtrų keitimas.